INSCRIPCIÓ

El Simposi ofereix fins a 4 crèdits de lliure elecció per la Universitat de Barcelona.

  • 2,5 crèdits prèvia assistència al 80% de les conferències.
  • 4 crèdits prèvia assistència al 80% de les conferències i presentació d’un treball de síntesi.

Es lliurarà certificat d’assistència

Matrícula: a partir del 01 de gener 2012 i fins exhaurir les places disponibles (matriculació per ordre d’inscripció)

Drets d’inscripció

Per a estudiants i jubilats s’aplicarà un descompte en tots els conceptes segons la taula següent:

Dates                             Jubilats I Estudiants             Públic General            

Abans del 30 de març                   75 euros                            95 euros

Amb llibre simposi:
“Contextos 1200 i 1400”              105 euros                          130 euros

          _________________________________________________________

Després del 30 de març                95 euros                           120 euros

Amb llibre simposi:
“Contextos 1200 i 1400”              125 euros                          150 euros
 

És obligat indicar la referència a ART FUGITIU al resguard de pagament.

Per banc: ingrés a “La Caixa”: c/c 2100 3642 11 2200093938

IBAN  ES23 21003642112200093938

Per la inscripció cal presentar o enviar la copia de la butlleta d’inscripció amb totes les dades i fotocopia del resguard del pagament de la matrícula a nom del Simposi “ART FUGITIU“, a la secretaria del Dep. Història de l’Art, U.B., C/ Montalegre n. 6, 5° planta, Barcelona – 08001. Horaris: dilluns-divendres 10:00 – 14:00h.; dimarts i dijous 16:00 – 18.00h.


Anuncis