PRESENTACIÓ

CATALÀ Español | English Italiano

Les manifestacions artístiques escapen als seus creadors i promotors des del moment en què s’articulen nous instants, espais i formes per a la seva recepció. Són creacions fugitives en múltiples direccions. Poc es pot fer per impedir que la seva interpretació, i els seus valors o les seves funcions, es transformin al llarg dels segles. Els canvis i les noves situacions trastoquen el sentit de les obres i modifiquen la seva realitat inicial: les modelen, les fragmenten i els hi arriben a conferir noves dimensions, nous entorns i noves audiències. Aleshores el marc per al qual van ser creades pot convertir-se en un referent llunyà, preterit, oblidat o postergat.

El III Trobada internacional del Grup Emac. Romànic i Gòtic, ART FUGITIU, té com a objectiu el retrobament amb els contextos originals d’una mostra prou significativa d’obres catalanes i europees de l’Edat Mitjana. Es tracta d’una iniciativa que vol despertar el debat sobre un molt important patrimoni dispers, però que no hem perdut del tot i que no podem renunciar a conèixer una mica millor. Serà el moment ideal per analitzar una selecció notable d’obres que han anat fugint del seu temps al nostre temps i que, a més, han estat desplaçades des de les seves primeres destinacions a museus i col·leccions repartides per tot el món. La realitat fugissera de l’art, la seva inestabilitat i la seva capacitat d’adaptació obliguen a reconstruir la història de les obres i les seves migracions. Això ens porta a descriure els seus diferents estadis, per poder encarar de la millor manera possible la seva anàlisi. Un repte essencial que, en definitiva, implica redescobrir els valors històrics i artístics de les obres medievals per procura’ls s’hi una digna posició dins de la història general de l’art. Les lectures que en fem seran objecte de discussió i podrem garantir així un acostament aprofundit a les seves realitats. Els retaules, les talles, els relleus, els claustres i els seus capitells, els objectes i les peces d’orfebreria, les pintures murals i els conjunts funeraris, en resum, tota mena de creacions del nostre art medieval desplaçat, seran tema preferent de les sessions d’un Simposi que no exclourà l’art hispànic i europeu que ha viscut fenòmens similars als que van portar a l’exili nombroses produccions catalanes.

Anuncis